loading...

OBK1001


サイズ : 直径20㎝ × 高さ6㎝
シリーズ : 黄 檗
作品No. : OBK1001

OBK0901


サイズ : 直径5㎝ × 高さ6㎝
シリーズ : 黄 檗
作品No. : OBK0901

OBK0801


サイズ : 直径10㎝ × 高さ12㎝
シリーズ : 黄 檗
作品No. : OBK0801

OBK0701


サイズ : 直径5㎝ × 高さ7㎝
シリーズ : 黄 檗
作品No. : OBK0701

OBK0601


サイズ : 直径7㎝ × 高さ8㎝
シリーズ : 黄 檗
作品No. : OBK0601

OBK0501


サイズ : 直径7㎝ × 高さ8㎝
シリーズ : 黄 檗
作品No. : OBK0501

OBK0401


サイズ : 直径5㎝ × 高さ7㎝
シリーズ : 黄 檗
作品No. : OBK0401

OBK0301


サイズ : 直径6㎝ × 高さ13㎝
シリーズ : 黄 檗
作品No. : OBK0301

OBK0201


サイズ : 直径15㎝ × 高さ6㎝
シリーズ : 黄 檗
作品No. : OBK0201

OBK0101


サイズ : 直径10㎝ × 高さ12㎝
シリーズ : 黄 檗
作品No. : OBK0101